Eftersom det kommit en del frågor, och för att vi från Landvetter scoutkår vill vara tydliga, kommer här information kring hur vi hanterar coronaviruset Covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Som vanligt är vi mycket ute – så tänk på kläder efter väder. 

Landvetter scoutkår följer kommunens rekommendationer. Läs mer här>>

Scouterna följer på nationellt plan utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Dessa råd inkluderar bland annat att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma vid sjukdom för att undvika att smitta andra. 

Läs mer här >> hos Folkhälsomyndigheten.

För närvarande ser Scouterna ingen anledning att ställa in scoutarrangemang eller liknande. Detta då Folkhälsomyndigheten inte ser någon anledning att ställa in några mindre evenemang.

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd kan komma att förändras, kan det även bli så att Scouternas agerande kan komma att ändras.

Scouterna uppdaterar informationen på Scoutnytt om något skulle komma att ändras: http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Läs mer om hur du kan prata med barn om katastrofer, något som kan vara ett stöd även i den här situationen:
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/

Vid ytterligare funderingar, tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Landvetter scoutkår
www.landvetterscout.se

Logo