Föreningscertifiering

Under hösten 2021 blev Landvetter scoutkår certifierad av Härryda kommun och vi är nu en av ca 16 certifierade föreningar i kommunen.

Föreningscertifieringen riktar sig till föreningar med barn- och ungdoms-verksamhet (7-20 år) och är ett sätt att säkerställa kvaliteten på den verksamhet som bedrivs i föreningen. I certifieringen ingår att föreningen tar fram handlingsplaner för följande fokusområden:

  • Ledarutveckling
  • Jämställdhet och mångfald
  • Demokrati och delaktighet
  • Nolltolerans mot mobbning, våld och kränkningar
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande (ANDTS)