Trygga Möten och registerutdrag

Trygga möten- Obligatorisk onlinekurs för ledare samt föräldrar som är med på läger och hajker

Registerutdrag ur belastningsregistret – Obligatoriskt för ledare samt föräldrar som är med på läger och hajker

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola, som tar ca 60 minuter att göra.

Kursen trygga möten är obligatorisk för alla ledare och behöver förnyas vart tredje år. Även föräldrar som följer med på hajker eller läger ska gå kursen trygga möten.

Mer info finns på Scouterna sida om trygga-möten..

Ledare som ska gå Trygga Möten så använd ditt scout ID (inloggningen i Scoutnet) för att logga in på webbkursen.

Föräldrar (som ej är medlemmar i Scouterna) som behöver gå kursen skickar ett mail till info@landvetterscout.se för att få en inloggning.

Registerutdrag ur belastningsregistret

Scouterna har som mål att erbjuda barn och ungdomar en trygg verksamhet fri från alla former av övergrepp. Ett sätt att förebygga övergrepp är att kontrollera de ledare som ska ansvara för verksamheten. Genom att begära in registerutdrag från alla ledare kan vi förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott kommer in i verksamheten. Kontrollen är ett komplement till den obligatoriska Trygga möten-utbildningen och andra insatser som görs på nationell och lokal nivå för att barn och unga ska vara trygga i Scouternas verksamhet.

Alla ledare och även föräldrar som följer med på hajker eller läger ska visa upp registerutdrag.

För att visa upp registerutdrag så hör av dig till styrelsen@landvetterscout.se så kommer styrelsen hjälpa dig med hur du gör.

Mer info ifrån Scouterna sida registerutdrag för ledare.

Frågor och svar om registerutdrag.

Polisens sida om registerutdrag ur belastningsregistret.