Insamling av personuppgifter av Landvetter Scoutkår och Scouterna

Den 25 maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen).
Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig.
Vi i Landvetter scoutkår samlar bara in uppgifter som är relevanta för ditt eller ditt barns deltagande i vår verksamhet.
Uppgifterna är endast tillgängliga för ledare/funktionärer i Landvetter scoutkår via personlig inloggning.
Uppgifterna samlas in via vår hemsida samt i e-postsystem (servern är placerad inom EU).

Vi samlar in information på följande sätt:

Intresseanmälan

Hur: Via formulär via hemsidan direkt till Scouternas medlemsregister Scoutnet.
Vad och varför: Relevanta uppgifter om den intresserade samt vårdnadshavare eller kontaktpersoner för att kunna ta kontakt och erbjuda tre prova på möten.
Lagring: Uppgifterna lagras i Scoutnet så länge scouten är medlem (Se Medlemsregistrering), eller tills den intresserade tackat nej till medlemskap.

Medlemsregistrering

Hur: Via formulär via hemsidan direkt till Scouternas medlemsregister Scoutnet.
Vad och varför: Relevanta uppgifter för medlemsregistrering så som namn, adresser, personnummer.
Uppgifterna registreras direkt i Scouternas (som är registeransvariga) medlemsregister Scoutnet, för att man skall kunna bli medlem i Landvetter Scoutkår och Scouterna.

Uppgifterna används för redovisning, utskick av medlemstidning samt medlemsavgifter och anmälan till nationella arrangemang. Uppgifter om kontaktuppgifter om scouten samt vårdnadshavare registreras i e-postsystem för att skicka ut löpande information om verksamheten.
Viss information överförs till närvarolistor, se nedan.
Lagring: Uppgifterna lagras i Scoutnet så länge scouten är medlem.
Kontaktuppgifter i e-postsystem lagras så länge scouten är medlem.

Närvarolistor och patrullredovisningar

Hur: Via blankett och i Härryda kommuns system APN.
Vad och varför: För att redovisa närvaro som ligger till grund för föreningsbidrag. Relevanta uppgifter så som namn, personnummer samt närvarodatum.
Uppgifterna skickas in till Härryda kommun för kommunalt föreningsbidrag.
Lagring: Vi lagrar uppgifterna i Härryda kommuns system APN i 10 år enligt gällande redovisningsregler.

Arrangemangsanmälan

Hur: Via formulär på hemsidan.
Vad och varför: Relevanta uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, relevanta kunskaper för aktiviteten som tex simning, fotomedverkan, allergier/intoleranser/sjukdom samlas in för att delta och för att Landvetter Scoutkår skall kunna genomföra ett säkert arrangemang. Arrangemangsansvariga kan genom detta skicka ut kompletterande information och vid behov kontakta vårdnadshavare.
Lagring: Vi lagrar uppgifterna i upp till 6 månader efter att arrangemanget avslutats.

Kontakt vid frågor om GDPR

Kontakta Landvetter scoutkår på info@landvetterscout.se om du önskar veta vilka uppgifter vi lagrar eller önskar att få de raderade i enlighet med ovan.