Sociala medier

Här finner ni genom vilka sociala medier som kåren kommunicerar med. Längst ner på sidan finns en länk som lista inom vilka sociala medier som Scouterna kommunicerar med.

Facebook – http://www.facebook.com/landvetterscout

Scouterna – https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/kommunicera/sociala-medier