Landvetter Scoutkårs historia i korta drag

En längre version kan du läsa här >>

Det hela började 6 november 1945, namnet var Nordgårdens flickscoutkår. Kåren hade sina lokaler vid i Studenthemmet Nordgårdens källare vid Lilla Bommen (Göteborgs Operan), men flyttade snart till rådhusets källare.

Folk började flytta ifrån centrum till de nybyggda stadsdelarna runt om Göteborg. Det blev med andra ord ont om barn och kåren började se sig om efter nya lokaler för att finnas där det fanns barn. Många av kårens medlemmar bodde i Johanneberg. Det blev därför naturligt för kåren att flytta dit.

Johannebergs flickscoutkår

Man ville att kårens namn skulle anknyta till den plats där kåren fanns, därför bytte kåren namn till Johannebergs flickscoutkår. 1951 flyttade kåren till hotell Viktor Rydbergs källare.

Gemensamt flick- och pojkscoutförbund

I slutet av 50-talet började man i Sverige att diskutera huruvida det skulle vara klokt att slå samman flick- och pojkscoutförbunden i ett förbund. 1960 slogs Sveriges scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund samman.

Johannebergs Flickscoutkår skulle alltså börja med pojkscouting. Lösningen blev en sammanslagning mellan Johannebergs Flickscoutkår och Johannebergs Pojkscoutkår. Den nya kåren antog namnet: Scoutkåren Viktor Rydberg.

Russtorpet

Kårens föräldraförening arbetade hårt med att samla in pengar så att kåren skulle kunna skaffa sig en egen utflyktsstuga. 1965 köptes Russtorpet, Åskloster i Halland. Renoveringen var klar 1970.

Flytt till Kallebäck

Åren gick och barnfamiljerna flyttade ut till de nybyggda stadsdelarna Bergsjön och Kortedala. Kåren började åter igen få ont om barn.
1972 flyttade Scoutkåren Viktor Rydberg ihop med Kallebäcks Scoutkår. Samarbetssvårigheter uppstod och 1976 gick några av Viktor Rydbergs ledare ur, för att starta på nytt i något annat område.

Flytt till Landvetter

Scoutkåren Viktor Rydberg startade igen, men utan några som helst tillgångar. Russtorpet och all materiel var kvar i Kallebäcks Scoutkår. Kåren såg sig om efter nya lokaler i ett område där det inte fanns någon risk för att barnen skulle ta slut. Valet blev Landvetter.

Landvetter scoutkår

16 mars 1977 startades två miniorscoutavdelningar. Kåren flyttade runt mellan olika lokaler. 1981 fick de med kommunens hjälp disponera den lokal vi har idag. För att åter igen få ett lokalt förankrat namn bytte kåren 1988 namn till Landvetter scoutkår.