Om scoutkåren

Landvetter scoutkår tillhör Scouterna och verkar i Landvetter med omnejd. Vi är inte knutna till någon politisk eller religiös organisation.

Scoutkåren har ca 150 medlemmar varav ca 50 är ledare och funktionärer och tillhör Göteborgs distrikt av Scouterna. Vi har verksamhet för scouter ifrån åtta års ålder.

Landvetter Scoutkår disponerar Scoutgården på Gamla Härkeshultsvägen. Kårens verksamhet finansieras med kommunalt bidrag och genom att vi arrangerar marknaderna i Landvetter.

Information om hur ni når Landvetter scoutkår hittar ni på kontaktsidan.

Scouterna i Sverige

I Sverige finns det ca 100 000 scouter och i hela världen är vi 38 miljoner scouter i 200 länder Scouternas främsta uppgift är att erbjuda en meningsfull fritid för människor i alla åldrar.

Scouting

Friluftslivet ger möjlighet till äventyr och gemenskap. Scouterna utför också praktiskt fredsarbete genom att låta unga människor träffas och bli kamrater över nationella, religiösa, och etniska gränser. Scouterna ger möjlighet till utveckling av praktiska färdigheter, och utbildning om attityder och värderingar som kompletterar det som skolan ger.