Scouternas stödfond

Scouternas stödfond ger ekonomiska eller materiella bidrag till scouter mellan 8 och 25 år.

Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.
Scouternas stödfond