La marknad1

Välkommen till Landvetter marknad

Landvetter månadsmarknad

Välkommen till Landvetter månadsmarknad. Sedan 1997 har Landvetter scoutkår ideellt arrangerat denna marknad med torghandel den sista söndagen i varje månad förutom i december då marknaden normalt sker kring Lucia. Alla intäkter från marknaden går till scoutverksamheten.

Marknadsdatum 2022

27/3, 24/4, 29/5, 26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 och 11/12.

Tillstånd

Landvetter scoutkår har tillstånd för Offentlig tillställning (knallemarknad) från Polisen och Härryda Kommun. Marknaden är tillståndspliktig enligt ordningslagen (1993:1617).

Maxantalet för offentliga arrangemang skall inte överskridas.

Dokument

2022 Villkor & regler Landvetter marknad

2022 Prislista Landvetter marknad

Länk intresseanmälan

Har du som knalle inte varit med på marknaden tidigare så behöver du göra en intresseanmälan först.

Intresseanmälan Landvetter marknad

Inför varje marknad

För knallar är det obligatorisk föranmälan senast fredag kl. 20.00 före marknaden (för de som fått godkännande på intresseanmälan).

SMS:     079-337 85 90

MAIL:     marknad@landvetterscout.se

SKRIV:   marknadsdatum, namn & telefonnummer.

Vid ingen eller försenad anmälan så utgår vi från att ni inte kommer och då kan vi ta in annan knalle och neka er plats.

Kontakta marknadsansvarig

Telefon:      079-337 85 90

E-post:       marknad@landvetterscout.se

Facebook

https://www.facebook.com/Landvettermarknad/