La marknad1

Välkommen till Landvetter marknad

Landvetter månadsmarknad

Sedan 1997 har Landvetter scoutkår ideellt arrangerat denna marknad med torghandel den sista söndagen i varje månad. Alla intäkter från marknaden har gått till scoutverksamheten.

Vi har tyvärr blivit tvungna att besluta om nedläggning av Landvetter marknad efter 25 år, september 2022 var sista marknaden.

Vi från Landvetter scoutkår tackar alla för denna tid.

Med vänliga hälsningar

Marknadsgruppen & Landvetter scoutkårs styrelse

Marknadsdatum 2023

Inställt.

Facebook

https://www.facebook.com/Landvettermarknad/