Extra kårstämma i Landvetter scoutkår

Söndagen den 15 januari 2023, klockan 09:00 kommer en extra kårstämma i Landvetter scoutkår att hållas på Scoutgården i Landvetter.

Välkomna till extra kårstämma i Landvetter scoutkår, i samband med kårupptakten vårterminen 2023

Från protokollet för den ordinarie kårstämman:

  • Då valberedningen inte lyckats få fram förslag uppdrog stämman åt styrelsen att själva utse vice kårordförande. Detta val ska bekräftas på extra kårstämma.
  • Förslag fattades för nyval av en ledamot på två år, tre suppleanter som ska väljas på 1 år, samt en representant från Utmanarna alt. Äventyrarna. Även här uppdrog stämman åt styrelsen att själva utse ledamöter. Dessa val ska bekräftas på extra kårstämma.

Extrastämman hålls fysiskt på Scoutgården i Landvetter. Alla handlingar till extrastämman skickas ut via mail och finns även här på hemsidan. Kårstämman är öppen för alla medlemmar i Landvetter scoutkår och alla medlemmar har rösträtt på stämman.

Anmälan

Anmälningsformuläret hittar du här: Till anmälan » Du kan även använda QR-koden här intill.
Anmälan är så att vi vet hur många som vill fika och ungefär hur många som kommer på stämman. För att närvara och rösta på stämman behövs ingen anmälan. Anmälningsinformationen kommer vi radera när stämman är över.

Vi behöver ha in din anmälan senast 8:e januari.

Anmälan

Program

09:00 Kårordförande hälsar alla välkomna och mingel med styrelsen och frukostfika.
09:30 Genomgång av mötesregler och instruktioner hur man röstar, mm.
09:40 Stämman startar
Ca 10:10 Avslutning
Ca 10:10 Kårupptakt vårterminen 2023 startar

Hela kallelsen med samtliga stämmodokument

Kallelse, dagordning och alla dokument finns här: Se dokument »