Kallelse till extra kårstämma i Landvetter scoutkår

Torsdagen den 13 juni klockan 19:00 kommer Landvetter scoutkårs kårstämma att hållas på Scoutgården i Landvetter.

Före stämman samma dag kl 18.00 kommer After Scout fika att hållas på Scoutgården då alla scouter och
ledare/medlemmar är välkomna då det blir möjlighet att prata om scoutåret som varit, vad man har för
planer i sommar, vad kul det ska bli när scouthösten startar igen om det finns några frågor om
extrastämman eller vad man ni vill prata och diskutera om.

Välkomna till extra kårstämma

Inför kommande verksamhetsår/räkenskapsår som enligt stadgarna är brutet år (1 juli till 30 juni) önskar kårstyrelsen i Landvett er scoutkår ändra detta till kalenderår (1 januari till 31 december). För att kunna göra detta behöver stadgarna ändras vilket endast kan göras på en stämma. Därför kallar kårstyrelsen i Landvetter scoutkår till extra möte med kårstämman enligt §15 i Landvetter scoutkårs stadgar som nås här eller via QR-koden här bredvid.
Stadgar

Anmälan

Anmälningsformuläret hittar du här eller via QR koden här bredvid.

Anmälan är så att vi vet hur många som vill fika och ungefär hur många som kommer på stämman. Vi behöver ha in din anmälan senast 11 juni.
För att närvara på stämman behövs ingen anmälan. Alla medlemmar i Landvetter scoutkår har rösträtt på stämman. Anmälningsinformationen kommer vi radera när stämman är över.

Anmälan

Program

18:00 Fika och mingel.
19.00 Stämman startar
Ca 19:30 Avslutning

Handlingar att ladda ner

Kallelse samt dagordning
Proposition 1, att byta verksamhetsår / räkenskapsår